CRISC exam questions SY0-401 exam questions and answers 70-697 exam guide 70-532 exam practice pdf

Course page - תקציביזם

קורס תקציביזם

סרטונים

14

מפגש פרונטלי

1

שעות למידה ותרגול

30

שבועות

5

מה יש בקורס

הקורס מותאם לצרכים של ארגוני חברה אזרחית. הוא נועד לספק כלים פרקטיים לשינוי מדיניות והשפעה על חלוקת התקציב.

 • קורס מעשי עם תרגול בתחומי העיסוק של הארגונים
 • למידה עצמית - בזמן ובמקום שמתאים לכם
 • מולטימדיה - חומרי וידאו, אודיו וטקסט
 • מטלות ברמות קושי והעמקה שונות ומגוונות

  מחזור נובמבר 2019

שבוע 01
תהליך התקצוב

18/11 – 25/11

  • מה זה "חוק התקציב"?
  • איך משרד האוצר מכין אותו?
  • תפקידה של הכנסת באישור התקציב
  • הביקורת על תהליכי התקצוב, ומאזן הכוחות בין השותפים לתהליך
  • שינויים שוטפים בתקציב ופעילות ועדת הכספים

שבוע 02

מבנה התקציב

25/11 – 2/12

  • המבנה ההיררכי של סעיפי התקציב
  • כיצד לחפש במפתח התקציב תקציבים של משרדים ממשלתיים ולהבין איך מתחלק הכסף

שבוע 03

הוצאות המדינה

9/12 – 2/12

  • רכש ממשלתי – מה המדינה קונה, ממי ובכמה
  • תמיכות – באילו גופים המדינה תומכת, ואיך הארגון שלי יכול להיות אחד מהם
  • כיצד לחפש במפתח התקציב גופים שקיבלו כספים מהמדינה

מפגש פרונטלי – העמקה במפתח התקציב

יום ב'  9/12

 • סדנת כלים מתקדמים לניתוח מידע תקציבי
 • ניתוח דוגמאות משולחן העבודה של המשתתפים

בית העמותות, סעדיה גאון 26, ת"א

11:00 – 15:30

 

שבוע 04

פרק לבחירה: תקציב מגדרי / תקציב מקומי / החלטות ממשלה תקציביות

9/12 – 16/12

פרק לבחירה 1 מתוך 3

  • תקציבי רשויות מקומיות
  • החלטות ממשלה בעלות משמעות תקציבית, ומעקב אחר ביצוען
  • ניתוח מגדרי של תקציב המדינה

הגשת מטלה 3

שבוע 05

בקשות חופש מידע

16/12 – 23/12

  • כיצד לנסח ולהגיש בקשות למידע לרשויות ציבוריות
  • כיצד לנסח באופן עצמאי תגובה המסתמכת על סעיפי החוק, במקרה של קבלת סרוב מהרשות