קורס תקציביזם

סרטונים

14

מפגשים פרונטליים

3

שעות למידה ותרגול

30

שבועות

6

מה יש בקורס

הקורס מותאם לצרכים של ארגוני חברה אזרחית. הוא נועד לספק כלים פרקטיים לשינוי מדיניות והשפעה על חלוקת התקציב.

 • קורס מעשי עם תרגול בתחומי העיסוק של הארגונים
 • למידה עצמית - בזמן ובמקום שמתאים לכם
 • מולטימדיה - חומרי וידאו, אודיו וטקסט
 • מטלות ברמות קושי והעמקה שונות ומגוונות

  מחזור ספטמבר 2019

שבוע 01
תהליך התקצוב

יום ב'  26/8

  • מה זה "חוק התקציב"?
  • איך משרד האוצר מכין אותו?
  • תפקידה של הכנסת באישור התקציב
  • הביקורת על תהליכי התקצוב, ומאזן הכוחות בין השותפים לתהליך
  • שינויים שוטפים בתקציב ופעילות ועדת הכספים

שבוע 02

מבנה התקציב

יום ב' 2/9

  • המבנה ההיררכי של סעיפי התקציב
  • כיצד לחפש במפתח התקציב תקציבים של משרדים ממשלתיים ולהבין איך מתחלק הכסף

 

הגשת מטלה 1

שבוע 03

הוצאות המדינה

יום ב'  9/9

  • רכש ממשלתי – מה המדינה קונה, ממי ובכמה
  • תמיכות – באילו גופים המדינה תומכת, ואיך הארגון שלי יכול להיות אחד מהם
  • כיצד לחפש במפתח התקציב גופים שקיבלו כספים מהמדינה

 

הגשת מטלה 2

מפגש פרונטלי – העמקה במפתח התקציב

יום ב'  16/9

 • סדנת כלים מתקדמים לניתוח מידע תקציבי
 • ניתוח דוגמאות משולחן העבודה של המשתתפים

בית העמותות, סעדיה גאון 26, ת"א

11:00 – 15:30

 

שבוע 04

פרק לבחירה: תקציב מגדרי / תקציב מקומי / החלטות ממשלה תקציביות

יום ב'  16/9

פרק לבחירה 1 מתוך 3

  • תקציבי רשויות מקומיות
  • החלטות ממשלה בעלות משמעות תקציבית, ומעקב אחר ביצוען
  • ניתוח מגדרי של תקציב המדינה

הגשת מטלה 3

שבוע 05

בקשות חופש מידע

יום ב'  23/9

  • כיצד לנסח ולהגיש בקשות למידע לרשויות ציבוריות
  • כיצד לנסח באופן עצמאי תגובה המסתמכת על סעיפי החוק, במקרה של קבלת סרוב מהרשות

הגשת מטלה 4

  מחזור נובמבר 2019

שבוע 01
תהליך התקצוב

יום ב'  18/11

  • מה זה "חוק התקציב"?
  • איך משרד האוצר מכין אותו?
  • תפקידה של הכנסת באישור התקציב
  • הביקורת על תהליכי התקצוב, ומאזן הכוחות בין השותפים לתהליך
  • שינויים שוטפים בתקציב ופעילות ועדת הכספים

שבוע 02

מבנה התקציב

יום ב' 25/11

  • המבנה ההיררכי של סעיפי התקציב
  • כיצד לחפש במפתח התקציב תקציבים של משרדים ממשלתיים ולהבין איך מתחלק הכסף

 

הגשת מטלה 1

שבוע 03

הוצאות המדינה

יום ב'  2/12

  • רכש ממשלתי – מה המדינה קונה, ממי ובכמה
  • תמיכות – באילו גופים המדינה תומכת, ואיך הארגון שלי יכול להיות אחד מהם
  • כיצד לחפש במפתח התקציב גופים שקיבלו כספים מהמדינה

 

הגשת מטלה 2

מפגש פרונטלי – העמקה במפתח התקציב

יום ב'  9/12

 • סדנת כלים מתקדמים לניתוח מידע תקציבי
 • ניתוח דוגמאות משולחן העבודה של המשתתפים

בית העמותות, סעדיה גאון 26, ת"א

11:00 – 15:30

 

שבוע 04

פרק לבחירה: תקציב מגדרי / תקציב מקומי / החלטות ממשלה תקציביות

יום ב'  9/12

פרק לבחירה 1 מתוך 3

  • תקציבי רשויות מקומיות
  • החלטות ממשלה בעלות משמעות תקציבית, ומעקב אחר ביצוען
  • ניתוח מגדרי של תקציב המדינה

הגשת מטלה 3

שבוע 05

בקשות חופש מידע

יום ב'  16/12

  • כיצד לנסח ולהגיש בקשות למידע לרשויות ציבוריות
  • כיצד לנסח באופן עצמאי תגובה המסתמכת על סעיפי החוק, במקרה של קבלת סרוב מהרשות

הגשת מטלה 4

  מחזור קיץ  4.7 – 3.6

שבוע 01
תהליך התקצוב

יום ב'  3/6

  • מה זה "חוק התקציב"?
  • איך משרד האוצר מכין אותו?
  • תפקידה של הכנסת באישור התקציב
  • הביקורת על תהליכי התקצוב, ומאזן הכוחות בין השותפים לתהליך

שבוע 02

מבנה התקציב

יום ב'  10/6

  • המבנה ההיררכי של סעיפי התקציב
  • כיצד לחפש במפתח התקציב תקציבים של משרדים ממשלתיים ולהבין איך מתחלק הכסף

 

מטלת הגשה 1

שבוע 03

הוצאות המדינה

יום ב'  17/6

  • רכש ממשלתי – מה המדינה קונה, ממי ובכמה
  • תמיכות – באילו גופים המדינה תומכת, ואיך הארגון שלי יכול להיות אחד מהם
  • כיצד לחפש במפתח התקציב גופים שקיבלו כספים מהמדינה

 

מטלת הגשה 2

שבוע 04

 מפגש פרונטלי 1 העמקה במפתח התקציב

יום א'  23/6

סדנת כלים מתקדמים לניתוח מידע תקציבי

בית העמותות, סעדיה גאון 26, ת"א

11:00 – 14:30

 

שבוע 05

פרק לבחירה: תקציב מגדרי / תקציב מקומי / החלטות ממשלה תקציביות

יום ב'  24/6

פרק לבחירה 1 מתוך 3

  • תקציבי רשויות מקומיות
  • החלטות ממשלה בעלות משמעות תקציבית, ומעקב אחר ביצוען
  • ניתוח מגדרי של תקציב המדינה

מטלת הגשה 3

שבוע 06

בקשות חופש מידע

יום ב'  1/7

  • כיצד לנסח ולהגיש בקשות למידע לרשויות ציבוריות
  • כיצד לנסח באופן עצמאי תגובה המסתמכת על סעיפי החוק, במקרה של קבלת סרוב מהרשות

מטלת הגשה 5

שבוע 07

מפגש פרונטלי 2 כלים מתקדמים לניתוח מידע תקציבי

  יום ה' 4/7

בית העמותות, סעדיה גאון 26, ת"א

11:00 – 14:00

 

מטלת הגשה 6

  מחזור אביב – 8.4.2019 – 3.6.2019

שבוע 01
תהליך התקצוב

יום ב'  8/4

  • מה זה "חוק התקציב"?
  • איך משרד האוצר מכין אותו?
  • תפקידה של הכנסת באישור התקציב
  • הביקורת על תהליכי התקצוב, ומאזן הכוחות בין השותפים לתהליך

חופשת פסח

11-27/4

שבוע 02

מבנה התקציב

יום ב'  29/4

  • המבנה ההיררכי של סעיפי התקציב
  • כיצד לחפש במפתח התקציב תקציבים של משרדים ממשלתיים ולהבין איך מתחלק הכסף

 

מטלת הגשה 1

שבוע 04

 מפגש פרונטלי 1 – העמקה במפתח התקציב

יום ב'  6/5

סדנת כלים מתקדמים לניתוח מידע

שבוע 03

הוצאות המדינה

יום ב'  13/5

  • רכש ממשלתי – מה המדינה קונה, ממי ובכמה
  • תמיכות – באילו גופים המדינה תומכת, ואיך הארגון שלי יכול להיות אחד מהם
  • כיצד לחפש במפתח התקציב גופים שקיבלו כספים מהמדינה

 

מטלת הגשה 2

שבוע 05

פרק לבחירה: תקציב מגדרי / תקציב מקומי / החלטות ממשלה תקציביות

יום ב'  20/5

פרק לבחירה 1 מתוך 3

  • תקציבי רשויות מקומיות
  • החלטות ממשלה בעלות משמעות תקציבית, ומעקב אחר ביצוען
  • ניתוח מגדרי של תקציב המדינה

מטלת הגשה 4

שבוע 07

מפגש פרונטלי 2 – כלים מתקדמים לניתוח מידע תקציבי

  יום ב' 27/5

בית העמותות, סעדיה גאון 26, ת"א

 

מטלת הגשה 6

שבוע 06

בקשות חופש מידע

יום ב'  3/6

  • כיצד לנסח ולהגיש בקשות למידע לרשויות ציבוריות
  • כיצד לנסח באופן עצמאי תגובה המסתמכת על סעיפי החוק, במקרה של קבלת סרוב מהרשות

מטלת הגשה 5

  מחזור סתיו 2018

שבוע 01
תהליך התקצוב

מועד הגשת מטלה

10/10  יום ה'

  • מה זה "חוק התקציב"?
  • איך משרד האוצר מכין אותו?
  • תפקידה של הכנסת באישור התקציב
  • הביקורת על תהליכי התקצוב, ומאזן הכוחות בין השותפים לתהליך

 

מפגש פרונטלי 1 – כלים מתקדמים לניתוח מידע תקציבי

10/10/2018  יום ד'

 

סדנה מעשית לניתוח נתונים גולמיים מתוך מפתח התקציב בעזרת אקסל. הסדנה תתקיים במקביל ב-3 רמות לפי ידע קודם באקסל.

בית העמותות (סעדיה גאון 26, ת"א)

12:00 – 14:30

שבוע 02

מבנה התקציב

מועד הגשת מטלה

18/10  יום ה'

  • המבנה ההיררכי של סעיפי התקציב
  • כיצד לחפש במפתח התקציב תקציבים של משרדים ממשלתיים ולהבין איך מתחלק הכסף

שבוע 03

הוצאות המדינה

מועד הגשת מטלה

25/10  יום ה'

  • רכש ממשלתי – מה המדינה קונה, ממי ובכמה
  • תמיכות – באילו גופים המדינה תומכת, ואיך הארגון שלי יכול להיות אחד מהם
  • כיצד לחפש במפתח התקציב גופים שקיבלו כספים מהמדינה

שבוע 04

העברות תקציביות

מועד הגשת מטלה

1/11  יום ה'

  • שינויים שוטפים בתקציב ואישורם על ידי ועדת הכספים

 

מפגש פרונטלי 2 – הרצאת אורח

11/11/2018  יום א'

בית העמותות (סעדיה גאון 26, ת"א)

11:00 – 13:30

 

שבוע 05

חוק חופש המידע והגשת בקשות חופש מידע

מועד הגשת מטלה

8/11  יום ה'

  • כיצד לנסח ולהגיש בקשות למידע לרשויות ציבוריות
  • כיצד לנסח באופן עצמאי תגובה המסתמכת על סעיפי החוק, במקרה של קבלת סרוב מהרשות

שבוע 06

פרק לבחירה: תקציב מגדרי / תקציב מקומי / החלטות ממשלה תקציביות

מועד הגשת מטלה

15/11  יום ה'

פרק לבחירה 1 מתוך 3

  • תקציבי רשויות מקומיות
  • החלטות ממשלה בעלות משמעות תקציבית, ומעקב אחר ביצוען
  • ניתוח מגדרי של תקציב המדינה

  מחזור חורף 2018

שבוע 01
תהליך התקצוב

28/01/2018  יום א'

  • מה זה "חוק התקציב"?
  • איך משרד האוצר מכין אותו?
  • תפקידה של הכנסת באישור התקציב
  • הביקורת על תהליכי התקצוב, ומאזן הכוחות בין השותפים לתהליך

שבוע 02

 מפגש פרונטלי 1 – סודות ושקרים בתקציב: כלים מתקדמים לניתוח מידע תקציב

01/02/2018  יום ה'

 

12:00-12:15  – קפה והצגת המשתתפות

12:15-12:45 – הכרות עם הארגונים המארגנים

12:45-13:00  – כיבוד

13:00-14:30 – סודות ושקרים בתקציב – כלים מתקדמים לניתוח מידע תקציבי – 3 רמות

שבוע 03

מבנה התקציב

11/02/2018  יום א'

  • המבנה ההיררכי של סעיפי התקציב
  • כיצד לחפש במפתח התקציב תקציבים של משרדים ממשלתיים ולהבין איך מתחלק הכסף

 

מטלת הגשה 1

שבוע 04

הוצאות המדינה

18/02/2018  יום א'

  • רכש ממשלתי – מה המדינה קונה, ממי ובכמה
  • תמיכות – באילו גופים המדינה תומכת, ואיך הארגון שלי יכול להיות אחד מהם
  • כיצד לחפש במפתח התקציב גופים שקיבלו כספים מהמדינה

 

מטלת הגשה 2

שבוע 05

פרק לבחירה: תקציב מגדרי / תקציב מקומי / החלטות ממשלה תקציביות

25/02/2018  יום א'

פרק לבחירה 1 מתוך 3

  • תקציבי רשויות מקומיות
  • החלטות ממשלה בעלות משמעות תקציבית, ומעקב אחר ביצוען
  • ניתוח מגדרי של תקציב המדינה

מטלת הגשה 3

שבוע 06

מפגש פרונטלי 2 – הרצאת אורח

05/03/2018  יום ב'

בית העמותות, סעדיה גאון 26, ת"א

 

11:00-11:15 – קפה והתכנסות

11:15-12:15 – הרצאת אורח

12:15-12:30 – כיבוד

12:30-13:30 – משוב + מה בהמשך?

שבוע 07

חוק חופש המידע והגשת בקשות חופש מידע

11/03/2018  יום א'

  • כיצד לנסח ולהגיש בקשות למידע לרשויות ציבוריות
  • כיצד לנסח באופן עצמאי תגובה המסתמכת על סעיפי החוק, במקרה של קבלת סרוב מהרשות

מטלת הגשה 5

שבוע 08

מטלת הגשה 6

18/03/2018  יום א'