בקשות חופש מידע

בקשות מידע שנשלחו
התקשרויות רגישות של משרדי הממשלה מיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018
דוחות התקשרויות של חברות ממשלתיות

הצג עדכונים נוספים

פירוט תקציבים רגילים ברשויות מקומיות
פירוט תקציבים בלתי רגילים במועצות אזוריות לשנים 2013-2017
התקשרויות רגישות של משרדי הממשלה משנת 2015 ועד לשנת 2017
התקשרויות רגישות – המשרד לשירותי דת
התקשרויות רגישות – המשרד לנושאים אסטרטגיים
התקשרויות רגישות – המשרד להגנת הסביבה
התקשרויות רגישות – המשרד לביטחון פנים
התקשרויות משרד ראש הממשלה
התקשרויות ועדת הבחירות המרכזית
התקשרויות בנק ישראל
התקשרויות – ביטוח לאומי
התקשרויות המשרד לעניינים אסטרטגיים
2017 רבעון III אתר 4il  
התקשרויות משרד האוצר (ניו יורק)
עתירות
התנועה לחופש המידע נ' המשרד לשוויון חברתי בעניין עלויות נסיעות הנהלת במשרד לחו"ל
התנועה לחופש המידע נ' משרד התרבות בעניין עלויות חגיגות ה-70 למדינת ישראל
התנועה לחופש המידע והמשמר החברתי נ' עיריית נהריה

הצג עדכונים נוספים

התנועה לחופש המידע נ' משרד ראש הממשלה (הוצאות מעון רה"מ)